T +39.049.973.1038 – info@panizzolo.com

  • it
  • en
  • fr
  • es
  • pt-pt
  • pl

Category Archives: Events

Quality must be concrete, not only an advertising spot

 

Special Global Recycling Day: March 18th, 2019

The Global Recycling Day promotes the use of better technologies for the waste enhancement.

More attention has to be paid to companies which provide high levels recovery solutions in order to realise this project, avoiding faint and illusory advertising campaigns. Some companies promise top productivity results just on paper, that actually cannot be achieved, leaving clients at the mercy of problems.

 

introduce innovations for clients

It is very important to select the right company both for the supply of machines and also for complete plants.

The investments of companies in research and development is a distinctive trait. These can be carried out inside the company or in partnership with universities research departments.
Both methods have the aim to introduce innovations for clients. Patents is the final confirmation of high quality.

One of the most important factor is the predisposition of the supplier in listening and solving the clients problems.
A top quality product has its basis on solid Costumer Care procedures. From the tailored productive cycle development, till the treatment aimed to maximise the treated materials’ commercial value. Additional value consists in the pre-assembly and test before the start up. Only few companies focuses on a fast installation to maximise the time for the staff training.

 

Hammermills and economic benefits

An excellent example, for waste treatment is the hammermill. An underestimated machine but essential for the economic enhancement of metals.
The grinding process and the volumetric reduction enable to pre-treat or refining waste like electric motors, aluminium profile, cans, mix RSU, shredded collection, WEEE and other kind of waste. The mix outputs can be then conveyed to separation systems.

A top quality hammermill is able to provide financial and productivity benefits. For this reason we have to consider on the technical plan words like quality, reliability and productivity.

Some concrete examples can be made.
The grinding chamber need to have armours, so the external structure will be protected from wear.
During the working process the mill is subject to high efforts, so it is strategic important the choice of carpentries and welding. Comparing different mills which treat the same input material, we can note that in poorer models, wears appear also after a short period of use. This problems do not occur in other models with specific construction features even after several years of use.
Another yardstick are the components subject to wear. The material that makes up the hammers, need to be specially designed. Waste contained abrasive materials need to be treat with hammers, armours and grids which enables long working cycles, guaranteeing a top quality of the output product.
The applied technology has to be functional and easy to use for the operators. Maintenance and the change of setting for the different treatments (possibility to grind different types of waste) need to be carried out in short time.

This few examples are obviously related also in economic benefits.

In the future waste will be always more complex to enhance. In order to concrete the Global Recycling Day aim, it’s important to distinguish the companies like Panizzolo, that are able to provide solutions for metals enhancement and to maximize companies productivity.

Panizzolo Doubles Its Production Area

 

In a short time Panizzolo will complete the site extension works, doubling both the production area and the offices in Giacomo Matteotti street.

Last year the growing amount of work led to enter new skilled staff in technical, sales and after sales departments. In 2019 there will be the development of the production area that will be used for the pre assembly, testing of the machines and plants. New offices and meeting rooms will welcome our visitors.

The employment of sales and technical personnel is a guarantee of professionalism and quality. In this way Panizzolo has increased even more the assistance and the management of clients needs.

IERC 2019: Panizzolo presentation on WEEE fluff

 

In January 2019 Panizzolo participated at IERC congress, annual event which gather in Salisbury the most important international companies, specialised in the management of WEEE waste.

The speech of Matteo Turatto, Panizzolo sales manager, was this edition news. This event enabled to deepen the fluff treatment from WEEE waste and mix metals, to enhance copper, aluminium and steel contained inside of them. A very important issue for companies all over the world, which are forced to send a lot of tons of fluff to the landfill, material which could be recover.

 

 

Turatto, during his conference, compared the waste disposal with a specially developed treatment process. With the help of video clips of running plants in Europe, the exposition was related also to economic calculations on treatment, from data on recovered metals and output photos.

The technology of the plant works thanks to a complete mechanic and automatic treatment. The hammermills inside have been especially designed and patented. All the recycling solution works completely in line, enhancing metals with End-of-Waste cycle.
This refining plant, one of a kind in Europe for the treatment method, is the result of long tests at Padua plant and its aim it’s not only the separation of output materials, but overall the maximisation of the commercial value for sale.

The concreteness of the issue exposed has impressed different companies at the congress, that, at the end of the conference, took the opportunity to make more questions both in the conference hall and at Panizzolo stand.

Gospodarka odpadami fluff: nowa instalacja odzysku metali

 

Elastyczne przetwarzanie w gospodarce odpadami fluff

Na początku 2019 r. uruchomiona została nowa instalacja do rafinacji odpadów Panizzolo przeznaczona do zarządzania odpadami fluff.
Instalacja ta, zaprezentowana również w styczniu podczas kongresu IERC [Międzynarodowego Kongresu Recyklingu Elektronicznego] (w którym firma Panizzolo wzięła czynny udział wygłaszając poświęcony jej odczyt), składa się z chronionego patentem młyna młotkowego Panizzolo, przeznaczonego do zakończenia cyklu przetwarzania odpadów fluff i uzyskania produktu w postaci metali, które nie są już odpadami, dzięki odzyskowi stali, aluminium i miedzi (również z cewek i silników elektrycznych).

 

Stałe odpady wejściowe dzielą się na następujące kategorie: Fluff z metali mieszanych rozdrobnionych i zmielonych, fluff z instalacji flotacyjnych, car fluff (ze złomowanych pojazdów samochodowych), fluff z przetwarzania WEEE oraz inne podrzędne mieszanki.
Instalacja do rafinacji jest przeznaczona do odzyskiwania metalu zgodnie z logiką cyklu, w którym odpady przestają być odpadami (end-of-waste). Jako produkt końcowy uzyskuje się więc całkowicie odseparowany granulat aluminiowy, miedziany i stalowy, sklasyfikowany jako surowiec wtórny.

 

Młyny młotkowe Panizzolo: maszyny obniżające koszty eksploatacji

Młyny młotkowe RAF-M i RAF-F stanowią serce instalacji do rafinacji Panizzolo.
Udoskonalone w wyniku długotrwałych testów w zakładzie odzysku złomu i odpadów Panizzolo w Padwie, młyny młotkowe tej kategorii gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo w gospodarce odpadami fluff.
Młyn młotkowy Panizzolo do rafinacji odpadów, w odróżnieniu od instalacji rozdrabniających kable elektryczne (których budowa umożliwia oddzielenie miedzi i tworzyw sztucznych oraz mielenie kabli aluminiowych bez innych metali obcych), wyposażony jest w wirnik z młotkami stałymi i ruchomymi.
Dzięki wzmocnionej konstrukcji, opatentowanej logice przetwarzania i komponentom wykonanym ze specjalnych odlewów, instalacja spełnia wszelkie kryteria jakości obróbki i odzysku wymagane przez firmę z Europy Północnej. Nasz klient przetwarza mieszane odpady składające się z: miedzi, aluminium, tworzyw sztucznych, tkanin, kabli z uchwytem masowym (zawierających stal i nikiel), chłodnic z żelaznymi wzmocnieniami, sworzni zawierających stal, proszku cementowego i proszku szklanego z WEEE, metali mieszanych zawierających stal i żelazo (z przemiału silników elektrycznych) i innych.

 

Dzięki wyjątkowej budowie młyna młotkowego do rafinacji odpadów, Panizzolo gwarantuje prawie w całości zautomatyzowaną metodę recyklingu odpadów, których obróbka sprawia szczególne trudności (i które zazwyczaj przekazywane są na wysypiska), natomiast elementy ulegające zużyciu eksploatacyjnemu są zaprojektowane pod kątem wydłużenia ich trwałości i ułatwienia wymiany. Wytrzymałość instalacji obróbki odpadów Panizzolo poświadcza ten sam zakład, który do tej pory pracuje w ciągłym systemie produkcyjnym.

 

Zmaksymalizować notowania cen miedzi

Odzysk metali i ich separacja od odpadów nieaktywnych odbywa się w zautomatyzowanym mechanicznym cyklu obróbki. Mieszane odpady fluff są mielone i oczyszczane z elementów magnetycznych, a uzyskana miedź i aluminium są ostatecznie granulowane i separowane.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów i mając na celu uzyskanie metali z recyklingu nadających się do sprzedaży, instalacja do przetwarzania i odzysku odpadów fluff gwarantuje wzrost wartości otrzymanego metalu, a zwłaszcza wyceny ceny sprzedaży granulatu miedzi. Dowodem na to jest uzyskanie przez zakład odzysku złomu i odpadów Panizzolo certyfikatu producenta surowców wtórnych (definicja surowca wtórnego: 333/2011/UE i 715/2013/UE).
Zarówno we Włoszech, jak i w całej Europie, obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju nową technologię. Dzięki zakończeniu cyklu utylizacji na jednej instalacji otrzymującej materiał, który nie jest już odpadem (end-of-waste), zarządzanie odpadami fluff i car fluff otwiera nowe perspektywy, na które rynek reaguje z dużym zainteresowaniem. Firmy europejskie przyznają, że Panizzolo, dzięki swojej instalacji do rafinacji, zdołało przekształcić poważny problem w interesującą możliwość biznesową.

Panizzolo at EKOTECH 2019

 

Panizzolo from 27th February to 1st march 2019, in partnership with NUFAR, will attend the next EKOTECH edition at Targi Kielce Trade Fairs (Kielce – Polonia).

Come to visit us and discover more about our company and our scrap metal waste recycling solutions.

Panizzolo: Wszystkie aktualności i rekordy Ecomondo 2018

 

Tegoroczne spotkanie Ecomondo na targach w Rimini dobiegło końca. Zarówno we Włoszech jak i za granicą stanowi punkt odniesienia dla firm działających w branży Green Economy oraz takich, jak Panizzolo, dostarczających instalacji do recyklingu i przetwarzania złomu metalowego i żelaznego. Z tego powodu ostatecznym przeznaczeniem instalacji firmy Panizzolo jest ponowne wprowadzenie na rynek wszystkich części produktu wyjściowego w postaci surowca wtórnego.

Podczas intensywnych dni Ecomondo, na stoisku firmy z Padwy nieprzerwanie przewijały się firmy z całego świata. Miały one możliwość odkrycia jakości młynów młotkowych, rozdrabniaczy i systemów do separacji Made in Italy i projektowanych od 30 lat bezpośredniego doświadczenia.
Możliwość przeprowadzania prostych i skutecznych operacji, nadając wartości odpadom, jeszcze do niedawna przeznaczonym na wysypiska lub na eksport, spotkała się z dużym zainteresowaniem skutkującym napiętym harmonogramem wizyt w siedzibach Panizzolo i owocnymi negocjacjami sprzedaży.

 

 

Stali odwiedzający przeplatali się z nowymi przedstawicielami z krajów rozwijających się. Wszyscy mieli wgląd w interesujący przegląd produktów: od historycznej linii uniwersalnych młynów młotkowych (dzięki opatentowanej wymiennej kołysce) po ostatnie nowości prezentowane na targach.
Pokaźna liczba firm była pod dużym wrażeniem, szczególnie dzięki oferowanej gamie oczyszczalni odpadów. Od recyklingu mieszanych zużytych puszek po odzysk materiału typu profer z żelaza i aluminium ze stałych odpadów komunalnych (MSW). Od odzysku aluminium z mieszanych profili i osłon przez mielenie i rafinację silników elektrycznych, po odzysk metali z WEEE i wiele innych.

Dzięki codziennemu zarządzaniu instalacją do mielenia w historycznej siedzibie, wysoce kompetentni pracownicy doskonale radzili sobie z problemami przetwarzania przedstawianymi przez wszystkich odwiedzających stoisko Panizzolo.
Wielkie uznanie zyskał nowy model stacjonarnego młyna młotkowego Flex 500 Stationary Refine, który użytkownicy mogli obejrzeć i dotknąć. Nowy model (90 kW i produkcja do 2 ton/h) zalicza się do kategorii urządzeń di rafinacji wstępnej Panizzolo, których funkcją jest rozdrabnianie najcięższych odpadów, a następnie odzysk wszystkich metali.

Tegorocznej edycji, oprócz dwukrotnego powiększenia powierzchni wystawienniczej, towarzyszyła również oficjalna prezentacja młynów RAF-F i RAF-M, także obecnych na stoisku Panizzolo.
Zaprojektowano je do mielenia i granulacji metali (miedź, aluminium i stal) pochodzących z określonych odpadów, takich jak: FLUFF z metali mieszanych, FLUFF z instalacji flotacyjnych, miedź odżelaziona z silników elektrycznych, fluff z przetwarzania WEEE i wiele innych.

 

 

W porównaniu z rynkiem nowe modele wykonują obróbkę mechaniczną przy znacznych ilościach wejściowych (do 30 mm), zapewniają znaczny współczynnik redukcji (równy 5:1), a ich konstrukcja umożliwia przetwarzanie pomimo obecności stali nierdzewnej i niszczących materiałów obojętnych.
Opatentowane i unikalne w tej branży komponenty są wynikiem dwóch lat bezpośrednich prób przeprowadzanych w historycznej siedzibie. Firmy na całym świecie zareagowały z ogromnym entuzjazmem, ponadto do końca roku w Europie zostaną uruchomione dwie instalacje do rafinacji.
Nie mniej ważne jest uznanie ze strony organizatora wystawy Ecomondo. Innowacja technologiczna wprowadzona przez opatentowanych producentów instalacji do rafinacji uzyskała specjalny certyfikat jakości.

Obecność na Ecomondo weszło już do obyczajów firmy Panizzolo, której zawsze aktywne uczestnictwo w tym wydarzeniu jest kulminacją długiej serii targów międzynarodowych mających miejsce w 2018 roku. Począwszy od IFAT (Monachium), napięty harmonogram obejmował też uczestnictwo w RWM, Aluminium, POL ECO i kongres Assofermet w Rzymie. Ostatnim wydarzeniem wystawienniczym będzie Pollutec (od 27 do 30 listopada), natomiast w styczniu 2019 roku Panizzolo weźmie udział w IERC, gdzie w audytorium będzie głównym bohaterem konferencji poświęconej odzyskiwaniu i ulepszaniu metali z masy Fluff.

Panizzolo at POLLUTEC 2018

 

Pollutec will be held at Eurexpo Lyon (France) from 27th to 30th November 2018.

With an exhibition space of 65,000 m², Pollutec is the leading French trade show for all professionals in the environment and energy, which brings together all sectors of the circular economy: waste recovery, recycling and treatment of scrap metal waste and more.

Panizzolo will attend this exhibition at STAND 214 – HALL 3 – ALLEY C.

The days of POLLUTEC will give us the opportunity to meet you and show our range of products: hammer mills and grinding systems for the complete recovery of iron, aluminum, recovery and separation of metals in non-ferrous FLUFF, treatment and recovery of WEEE, treatment of electric motors (from the crushed frame to copper cable), treatment of mixed waste from municipal urban solid waste (MSW)

Panizzolo at Ecomondo 2018

 

From November 6 to 9, 2018 the International Trade Fair of Material and Energy Recovery and Sustainable Development of Ecomondo, will be held in Rimini.

Panizzolo will be attending this exhibition at STAND 047 – HALL A3.

The Ecomondo days will give us the chance of meeting you all and show all the news presented by Panizzolo during the event.

Ecomondo is the leading Euro-Mediterranean area green and circular economy expo. An international event with an innovative format that brings together all sectors of the circular economy in a single platform: from material and energy recovery to sustainable development.

Europa Wschodnia: odzysk metali pochodzących z odpadów mieszanych OKS

 

Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają poważne problemy z utylizacją mieszanych odpadów pochodzących z ośrodków miejskich.

Możliwość odzysku zawartego w nich aluminium i żelaza (pochodzącego zwłaszcza z puszek po napojach i żywności) silnie utrudnia wysoka zawartość procentowa tworzywa sztucznego, nylonu i innych odpadów obojętnych (jak szkło), która sprawia, że obróbka jest zbyt ciężka dla oferowanych przez rynek instalacji.

Jeszcze kilka lat temu odpady te trafiały na wysypisko, co nie jest już możliwe ze względu na nowe, zaostrzone przepisy, oraz stopniowe zamykanie punktów zbiórki odpadów. Problem doprowadzenia tych odpadów do pełnego i skutecznego cyklu odzysku pozostaje jednak aktualny.

Panizzolo oferuje konkretne i skuteczne rozwiązanie dzięki swoim instalacjom do recyklingu. We wrześniu, w jednym z dużych zakładów w Europie Wschodniej, uruchomiono instalację przeznaczoną do obróbki tego typu odpadów z OKS.

 

 

Składa się ona ze stacjonarnego młyna młotkowego Flex 1000 (250 kW – o produkcji do 10 ton/h), wyposażonego – jak zwykle – w opatentowaną wymienną kołyskę.
Stacjonarny młyn Flex 1000 doskonale rozdrabnia odpady uzyskując na wyjściu proler wysokiej jakości i gęstości. Końcowa waloryzacja odbywa się przy pomocy separatora powietrznego typu zygzak serii ZZ 10000, który uwalnia metal od lekkich i obojętnych pozostałości.
Natomiast wychodzący z młyna materiał niemagnetyczny jest poddawany obróbce na linii przez eddy current Panizzolo ECP 1000, kończąc w ten sposób odzysk i oczyszczenie aluminium z materiału obojętnego.

 

 

Wszystkie instalacje Panizzolo cechuje szybki montaż oraz wdrożenie rozwiązań. W bardzo krótkim czasie klient był w stanie rozpocząć natychmiast pracę na pełnych obrotach.
Jakość Panizzolo jest czynnikiem, który uwidacznia się również w miarę upływu czasu. Nasze instalacje urzeczywistniają hasło przewodnie „czas to pieniądz”: są one zaprojektowane do pracy w ciągłych cyklach produkcyjnych, ich konserwacja jest prosta i podstawowa, a logika obróbki zmniejsza zużycie energii elektrycznej (bez wpływu na wydajność godzinową), nawet w przypadku przetwarzania najbardziej trudnych i problematycznych odpadów.