T +39.049.973.1038 – info@panizzolo.com

 • it
 • en
 • fr
 • es
 • pl

Instalacja Do Rafinacji

PRZETWARZANIE ODPADÓW

Instalacja do rafinacji Panizzolo przeznaczona jest do przetwarzania szczególnych frakcji odpadów w celu odzyskiwania zawartych w nich metali (zwłaszcza miedzi). Niektóre przykłady odpadów:

 • Frakcja lekka (fluff): pochodząca z systemów flotacji lub mielenia metali zmieszanych (zawierająca miedź, aluminium, stal, szkło, pył cementowy itp.).
 • Frakcja odżelaziona i nieselekcjonowana z systemów przetwarzania WEEE (zawierająca tworzywa sztuczne, komponenty stalowe, kable itp).
 • Miedź odżelaziona (zanieczyszczona stalą, tworzywami sztucznymi itp.), pochodząca z mielenia silników elektrycznych.
 • Wycinki z obwodów drukowanych płyt elektronicznych (zawierające pył szklany i miedź).

SUROWIEC NA WYJŚCIU Z MŁYNÓW OPATENTOWANYCH

Do cyklu przetwarzania Panizzolo zostały włączone specjalne i opatentowane młyny młotkowe (seria RAF-M i RAF-F). Zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie przedsiębiorstwa zapewniają wysoką produktywność zarówno w przypadku stali i materiałów obojętnych, jak i mielenia oraz granulowania metali. Materiał zostaje następnie przetransportowany na stoły densymetryczne do separacji, umożliwiające:

 • całkowite odseparowanie metali od materiałów obojętnych ze składowisk;
 • odseparowanie i przetworzenie granulatu miedzi i aluminium;
 • odzyskanie i odseparowanie stali nierdzewnej.

 

UKOŃCZENIE CYKLU ODZYSKU

W odróżnieniu od tradycyjnych metod przetwarzania, instalacja do rafinacji Panizzolo pozwala na całkowity odzysk metali (miedź, aluminium i stal nierdzewna) oraz wprowadzenie ich na rynek w charakterze surowca wtórnego.

Ogólnie na rynku oferowane są aktualnie instalacje do przetwarzania kabli (które nie mogą przerabiać materiałów ze stali nierdzewnej i materiałów obojętnych) oraz systemy separacji optycznej i z wykorzystaniem promieni X, wobec których istnieje szereg istotnych ograniczeń. Oddzielają jednorazowo tylko jeden rodzaj materiałów, a użytkownik po zakończeniu kilku cykli separacji zmuszony jest zarządzać materiałem wyjściowym zmieszanym z materiałów obojętnych i metali.

Natomiast linia do rafinacji Panizzolo wykorzystuje mechaniczne systemy mielenia. Odpad przetwarzany jest przez opatentowane młyny młotkowe i segregowany na granulowany metal oraz sproszkowane materiały obojętne. W ten sposób uzyskuje się doskonały materiał wyjściowy do końcowej separacji na stołach densymetrycznych.

 Zastosowane Technologie

DANE TECHNICZNE