Instalacje do obróbki

pojazdów wycofanych z eksploatacji

W ostatnich latach przetwarzanie odpadów ze złomowania pojazdów było celem ważnych zmian technologicznych. Lata kryzysu gospodarczego doprowadziły w rzeczywistości do ulepszenia procesów obróbki silników elektrycznych i odzysku odpadów metalowych mających na celu ekstrakcję frakcji wysokiej jakości materiałów z car-fluff i ciężkiego złomu. Czynności, które poprzednio były przeprowadzane w sposób ogólny, poprzez odsiew, odżelazianie i ręczną separację z prądami indukowanymi przekształciły się wykorzystując rozwiązania w celu dodatkowej optymalizacji rentowności instalacji do mielenia pojazdów. Minimalizacja błędów klasyfikacji materiałów i zwiększenie wydajności systemu odzysku doprowadziły do znacznego wzrostu rentowności w branży. Dane potwierdzają również potencjał odzysku metalu z pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponieważ miliony ton samochodów są nadal dostarczane każdego roku do instalacji utylizacji i złomowania pojazdów. Korzyści ekonomiczne zwiększają rzeczywiste korzyści dla środowiska: odzysk surowców wtórnych zmniejsza ogólny wpływ składowania odpadów.

Instalacje do obróbki pojazdów wycofanych z eksploatacji firmy Panizzolo Recycling są to kompletne i gotowe rozwiązania. System do recyklingu pojazdów ma dostosowywalny proces, który przechodzi od mielenia złomu metalowego poprzez młyny młotkowe do całkowitej rafinacji granulatu metalu na wyjściu. Bardzo istotna jest rafinacja fluff ze złomowania pojazdów, mieszanina szczególnie trudna do skutecznej separacji ze względu na różnorodność jej elementów. Lżejsze części, takie jak odpady gumowe, tworzywa sztuczne i tkaniny, stanowią prawie 90% wszystkich odpadów. Najcięższa część dotyczy materiałów bardzo zużytych, takich jak szkło, żelazo i stal, dla których nasz zespół udoskonalił specjalne stopy odporne na zużycie.

Dzięki nowym zautomatyzowanym procesom mającym zastosowanie na skalę przemysłową, zakłady do złomowania pojazdów, warsztaty blacharskie, instalacje do rozdrabniania i hutnictwo żelaza mogą wykorzystywać wysokowydajne instalacje do recyklingu, do odzysku silników elektrycznych, obróbki car-fluff i innych elementów samochodowych.

Wyjściowe metale granulowane mieszczą się w parametrach surowca wtórnego ustanowionego przez Unię Europejską (Rozp. UE 333/2011 – Rozp. UE 715/2013). Aluminium, miedź i stal są rozdzielane bez strat w materiałach obojętnych.

OPROGRAMOWANIE DOZARZĄDZANIA I KONTROLI

Proste i intuicyjne oprogramowanie firmy Panizzolo Recycling zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi końcowemu we wszystkich etapach rafinacji odpadów metalowych i monitorowania procesów nawet zdalnie.

dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybraćPanizzolo Recycling

Procesy rafinacji odpadów metalowych są rozplanowane w taki sposób, aby zmaksymalizować produkcję i ograniczyć koszty produkcji i konserwacji. Poszanowanie środowiska i rozwój biznesu klienta to nasza misja!

dowiedz się więcej

ZALECANE MASZYNY

Rozdrabniacze

Młyny młotkowe stacjonarne flex

Młyny młotkowe stacjonarne mega

Eddy Current

Prośba o informacje