Instalacje do obróbki

pulpy z papierni

Pulpa z papierni jest to niezróżnicowana mieszanka, która pochodzi z procesów recyklingu papieru i tektury. Papiernie odpowiedzialne za odzysk celulozy z selektywnej zbiórki wytwarzają znaczne ilości tego materiału, który pojawia się jako bezkształtna masa z tworzyw sztucznych, drewna, pozostałości papieru, materiałów metalowych, żwiru i fragmentów szkła. Proces recyclingu do niedawna nie pozwalał na realny odzysk pulpy z papierni, dlatego odpady te zawsze uznawano za prawdziwe pozostałości z przeróbki przeznaczone do składowania na składowiskach z ogromnymi kosztami zarządzania.

W ostatnich latach opracowano nowe rozwiązania dotyczące recyklingu, które mogą jeszcze bardziej odseparować poszczególne elementy i znacznie zmniejszyć ich rozmiar. Obecnie możliwe jest zoptymalizowanie odzysku masy celulozowej i granulatu metalu dzięki instalacjom do obróbki pulpy z papierni i czynnością rozdrabniania pulpy z papierni i separacji surowców wtórnych. Chociaż ostateczne i całkowicie zrównoważone technologie przemysłowe nie są jeszcze dostępne, ta dodatkowa separacja pulpy z papierni pozwala na odzysk energii poprzez wprowadzenie do obrotu produktu jako paliwo w zakładach przetwarzania odpadów w energię i zmniejszenie do minimum rzeczywistych materiałów resztkowych po przeróbce.

OPROGRAMOWANIE DOZARZĄDZANIA I KONTROLI

Proste i intuicyjne oprogramowanie firmy Panizzolo Recycling zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi końcowemu we wszystkich etapach rafinacji odpadów metalowych i monitorowania procesów nawet zdalnie.

dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybraćPanizzolo Recycling

Procesy rafinacji odpadów metalowych są rozplanowane w taki sposób, aby zmaksymalizować produkcję i ograniczyć koszty produkcji i konserwacji. Poszanowanie środowiska i rozwój biznesu klienta to nasza misja!

dowiedz się więcej

ZALECANE MASZYNY

Rozdrabniacze

Młyny młotkowe stacjonarne flex

Młyny młotkowe stacjonarne mega

Dynamic Shake

Zig Zag

Prośba o informacje