Instalacje do obróbki

żużlu

Europejskie dyrektywy i coraz większa uwaga na możliwość odzysku popiołów paleniskowych w postaci pozostałości po przeróbce i odpadów przemysłowych sprzyjały rozwojowi coraz bardziej innowacyjnych systemów do rafinacji proszków. Żużle wytwarzane przez odlewnie, ciepłownie i instalacje termicznego przekształcania odpadów stały się obiektem przetwarzania i sortowania. Jeśli są odpowiednio obrabiane, dane żużle stanowią równoległą inwestycję dla tych samych spalarni odpadów stałych, które mogą odzyskać wartość z odpadów powstających podczas obróbki. Aby zmaksymalizować wydajność dużych ilości żużla, instalacje do recyklingu nie opierają się wyłącznie na prostym rozdrabnianiu i mieleniu odpadów metalowych, ale wykorzystują wydajne systemy do separacji obojętnych proszków, które pozwalają na zminimalizowanie rzeczywistych materiałów resztkowych po przeróbce.

Dzięki ciągłemu ulepszaniu logiki działania, instalacje do obróbki żużlu firmy Panizzolo Recycling są w stanie przetwarzać pozostałości przy niskich kosztach zarządzania i konserwacji. Ten ostatni aspekt jest bardzo istotny w obróbce popiołów paleniskowych, biorąc pod uwagę szczególny potencjał ścierania tych żużli. Logika obróbki i zastosowane specjalnych stopów pozwalają naszym opatentowanym młynom do mielenia na znaczne zmniejszenie współczynnika zużycia przy zachowaniu wysokiej jakości materiałów wyjściowych.

Do młynów młotkowych dodano dwa rodzaje instalacji do separacji odpadów metalowych. Za podział materiału żelaznego odpowiedzialny jest bęben magnetyczny, podczas gdy system do separacji z prądami wirowymi oddziela pozostałe metale nieżelazne.  Odpowiednie systemy ssące sprawiają, że środowisko robocze jest bezpieczne i zgodne z przepisami.

Systemy do obróbki żużlu umożliwiają odzysk miedzi, mosiądzu, żelaza i aluminium z cząstek popiołów paleniskowych i materiałów obojętnych. Te surowce wtórne stanowią produkty o wysokiej jakości, nadające się do ponownego wprowadzenia do cyklu gospodarczego/produkcyjnego.

OPROGRAMOWANIE DOZARZĄDZANIA I KONTROLI

Proste i intuicyjne oprogramowanie firmy Panizzolo Recycling zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi końcowemu we wszystkich etapach rafinacji odpadów metalowych i monitorowania procesów nawet zdalnie.

dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybraćPanizzolo Recycling

Procesy rafinacji odpadów metalowych są rozplanowane w taki sposób, aby zmaksymalizować produkcję i ograniczyć koszty produkcji i konserwacji. Poszanowanie środowiska i rozwój biznesu klienta to nasza misja!

dowiedz się więcej

ZALECANE MASZYNY

Młyny młotkowe stacjonarne flex

Młyny młotkowe stacjonarne mega

Młyny młotkowe flex ruchome

Eddy Current

Prośba o informacje