Instalacje do recyklingu

metali mieszanych

Instalacje do recyklingu mieszanych metali firmy Panizzolo Recycling są zaprojektowane tak, aby optymalnie przeprowadzać rozdrabnianie, kruszenie i jednorodną selekcję złomu metalowego, pochodzącego ze zbiórki odpadów zmieszanych, rozbiórki sprzętu cywilnego i przemysłowego oraz odpadów ZSEE. Nasz asortyment młynów młotkowych, rozdrabniaczy i systemów do separacji metali umożliwia recykling odpadów metalowych we wszystkich ich odmianach. Systemy te działają mechanicznie, eliminując ciężkie ręczne sortowanie odpadów na wejściu i optymalizując cykl produkcyjny.

Proces obróbki obejmuje pierwszy etap zmniejszenia objętości za pomocą niszczarek i przemysłowych rozdrabniaczy oraz etap mielenia metali zmieszanych przy użyciu młynów do mielenia.

Podstawą jest obróbka fluff uzyskanego przy wykorzystaniu instalacji do rafinacji. Skuteczne oddzielanie materiałów żelaznych, materiałów nieżelaznych i zanieczyszczeń umożliwia całkowity odzysk miedzi, aluminium, mosiądzu i stali.

Systemy do recyklingu metali firmy Panizzolo Recycling udostępniają klientom ogromną wiedzę i zaawansowane technologicznie systemy. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować doskonałą jednorodność i czystość wybranych metali, które będą przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży w odlewni.

Nasze systemy do recyklingu i systemy do separacji metali pozwalają zmaksymalizować wyniki w obróbce złomu żelaznego, recyklingu zmieszanego złomu metalowego i fluff nieżelaznego.

Wszystkie produkty wyjściowe odpowiadają rozporządzeniom UE 333/2011 i UE 715/2013.

OPROGRAMOWANIEDO ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Proste i intuicyjne oprogramowanie firmy Panizzolo Recycling zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi końcowemu we wszystkich etapach rafinacji odpadów metalowych i monitorowania procesów nawet zdalnie.

dowiedz się więcej

Instalacjedo rafinacji

Miedź wyjściowa może być dalej rafinowana i oddzielana od substancji obojętnych, zanieczyszczeń i innych metali, dzięki przetwarzaniu zgodnie z instalacją rafinerii Panizzolo.

dowiedz się więcej

ZALECANE MASZYNY

Rozdrabniacze

Młyny młotkowe stacjonarne flex

Młyny młotkowe stacjonarne mega

Młyny młotkowe flex ruchome

Eddy Current

Prośba o informacje