INSTALACJE DO RECYKLINGU

SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Szczególną cechą wydajnego procesu obróbki silników elektrycznych jest mechanizacja procesu produkcji. Obróbka mechaniczna zastosowana we wszystkich etapach recyklingu pozwala na optymalizację procesu produkcji pod względem czasu, kosztów i wyników. Bardzo ważne są również aspekty związane z niezawodnością instalacji do obróbki silników elektrycznych oraz z poszanowaniem kryteriów bezpieczeństwa, wymaganych od firm przez obowiązujące przepisy. Instalacje do recyklingu firmy Panizzolo Recycling zostały zaprojektowane z myślą o utrzymaniu wysokich standardów zarówno pod względem niezawodności, jak i długoterminowej wydajności.

Firma Panizzolo Recycling tworzy zaawansowane i dostosowane do potrzeb systemy do recyklingu składające się z młynów do silników elektrycznych i systemów do separacji odpadów. Maszyny do mielenia silników zostały zaprojektowane tak, aby były uniwersalne w obróbce silników elektrycznych o różnych rozmiarach. Optymalne wydajności można uzyskać zarówno w recyklingu małych i średnich silników przemysłowych, jak i w przypadku silników mieszanych pochodzących z mielenia samochodów lub silników elektrycznych z ZSEE.

Proces odzysku surowców wtórnych odbywa się poprzez mielenie ciężkich odpadów i separację materiału żelaznego od nieżelaznego. Wydajność maszyn do recyklingu i produkcja godzinowa zależą od wielkości i rodzajów obrabianych odpadów. Rozmiar na wyjściu można wyregulować i zwiększyć dzięki specjalnym przesiewaczom wibracyjnym i stołom wibracyjnym. Nasze instalacje do recyklingu są specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować przetwarzanie i odzysk miedzi, aluminium i żelaza. Wspólne cele charakteryzujące maszyny do mielenia silników firmy Panizzolo Recycling są następujące:

  • maksymalizacja rentowności z myślą o jakości materiałów wyjściowych, oszczędność czasu i kosztów,
  • łatwość zarządzania dzięki oprogramowaniu do zdalnej kontroli w przypadku zarządzania produktywnością,
  • uniwersalność i modułowość instalacji do recyklingu, która pozwala na obróbkę różnych rodzajów odpadów metalowych i połączenie z innymi akcesoriami firmy Panizzolo Recycling.

OPROGRAMOWANIEDO ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Proste i intuicyjne oprogramowanie firmy Panizzolo Recycling zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi końcowemu we wszystkich etapach rafinacji odpadów metalowych i monitorowania procesów nawet zdalnie.

dowiedz się więcej

Instalacjedo rafinacji

Miedź wyjściowa może być dalej rafinowana i oddzielana od substancji obojętnych, zanieczyszczeń i innych metali, dzięki przetwarzaniu zgodnie z instalacją rafinerii Panizzolo.

dowiedz się więcej

ZALECANE MASZYNY

Młyny młotkowe stacjonarne flex

Młyny młotkowe stacjonarne mega

Młyny młotkowe flex ruchome

Młyny młotkowe do wstępnej rafinacji

Dynamic Shake

Eddy Current

Prośba o informacje