Instalacje do recyklingu

metali

Coraz większa dbałość o ochronę środowiska naturalnego i przetwarzanie surowców wtórnych sprawiły, że proces recyklingu ciężkich odpadów jest niezbędny. Pozostałości po przeróbce przemysłowej lub złom metalowy stały się przedmiotem obróbek o wysokiej jakości technologicznej, która umożliwia ponowne ich wprowadzenie na rynek jako surowce wtórne, zmniejszając wpływ na środowisko i przekazywanie ich na składowisko. Zarządzanie współczynnikiem zużycia ma podstawowe znaczenie w obróbce złomu metalowego.

Podczas cyklu obróbki młyny młotkowe i przemysłowe rozdrabniacze poddawane są chwilowym naprężeniom, które w dłuższej perspektywie czasu mogą spowodować uszkodzenia konstrukcji, awarie i spadek produkcji. Niezawodność instalacji do mielenia złomu metalowego jest zapewniana tylko wtedy, gdy maszyny do recyklingu są naprawdę przeznaczone do obróbki wszystkich części ciężkich odpadów. Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie złomowania odpadów metalowych firma Panizzolo Recycling opatentowała innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie.

Wykonanie naszej opatentowanej wymiennej kołyski umożliwiło zmniejszenie ogólnego naprężeniu, któremu poddawane były pierwotnie maszyny do mielenia ciężkiego złomu, ograniczając ich działanie do samego gniazda. Podobnie również stopy młotków i pancerzy firmy Panizzolo Recycling są odpowiednio zaprojektowane do obróbki złomu metalowego.

Nasza instalacja do obróbki odpadów metalowych jest przeznaczona dla operatorów w sektorach, takich jak: stalownie, odlewnie, złomownie pojazdów i zakłady zajmujące się utylizacją odpadów metalowych, które powinny poddawać recyklingowi, rafinować i sortować metalowe pozostałości po przeróbce. Nasze rozwiązania są optymalne i uniwersalne zarówno po względem recyklingu lekkich odpadów, jak i pod względem mielenia złomu metali ciężkich.

Proces odzysku metalu z odpadów jest wydajny i szybki, ponieważ cały proces produkcji odbywa się w sposób mechaniczny i zautomatyzowany. Złom jest poddawany obróbce poprzez specjalne cykle rozdrabniania, mielenia i separacji metali żelaznych, metali nieżelaznych i materiałów obojętnych. Maszyny do recyklingu metali, które tworzą nasze instalacje, zostały zaprojektowane tak, aby były modułowe, uniwersalne i proste.

Mogą łączyć się z szerokim asortymentem akcesoriów, które pozwalają na pracę z jakimkolwiek rodzajem odpadów żelaznych i nieżelaznych, maksymalizując rentowność produktu wyjściowego. Dzięki logice mielenia instalacje firmy Panizzolo Recycling wymagają niskiej energii w porównaniu z produktywnością, którą mogą osiągnąć.

OPROGRAMOWANIE DOZARZĄDZANIA I KONTROLI

Proste i intuicyjne oprogramowanie firmy Panizzolo Recycling zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikowi końcowemu we wszystkich etapach rafinacji odpadów metalowych i monitorowania procesów nawet zdalnie.

dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybraćPanizzolo Recycling

Procesy rafinacji odpadów metalowych są rozplanowane w taki sposób, aby zmaksymalizować produkcję i ograniczyć koszty produkcji i konserwacji. Poszanowanie środowiska i rozwój biznesu klienta to nasza misja!

dowiedz się więcej

ZALECANE MASZYNY

Rozdrabniacze

Młyny młotkowe stacjonarne flex

Młyny młotkowe stacjonarne mega

Młyny młotkowe flex ruchome

Eddy Current

Prośba o informacje