Systemydo separacji

Firma Panizzolo Recycling uzupełnia asortyment instalacji do recyklingu, oferując modułowe i wysokowydajne systemy do separacji odpadów. Ten asortyment akcesoriów został zaprojektowany specjalnie do przeprowadzania separacji, przetwarzania i odzysku nadających się do recyklingu odpadów metalowych pochodzących z instalacji do mielenia i rafinacji odpadów żelaznych i nieżelaznych.

Zasadniczym etapem procesu recyklingu jest separacja poddanych obróbce materiałów metalowych. Przesiewacze wibracyjne, systemy do separacji magnetycznej i separacji z prądami wirowymi przetwarzają uzyskane żelazo, miedź, aluminium i stal i ograniczają do minimum zanieczyszczenia wciąż znajdujące się w materiałach obojętnych. Po zakończeniu obróbek będzie można wprowadzić na rynek wysokiej jakości czysty materiał.

Instalacje do recyklingu firmy Panizzolo Recycling zapewniają klientom ogromną wiedzę i zaawansowane technologicznie systemy. Nasze systemy do separacji metali pozwalają zmaksymalizować wyniki w obróbce złomu metalowego zmieszanego i fluff poprzez oddzielanie metali magnetycznych, niemagnetycznych i materiałów obojętnych.

Jesteśmy znani we Włoszech z wysokiej jakość naszych surowców wtórnych wyjściowych, w szczególności z doskonałego materiału żelaznego przeznaczonego do bezpośredniej sprzedaży w odlewni. Wszystkie produkty wyjściowe odpowiadają rozporządzeniom UE 333/2011 i UE 715/2013.

Eddy Current

Systemy do separacji metali ciężkich nieżelaznych i obojętnych z serii Eddy Current pozwalają na drobiazgowy podział obrabianych materiałów, co stanowi podstawowy etap optymalnego procesu rafinacji złomu metalowego. Dzięki systemowi prądów wirowych instalacje te dokonują doskonałego sortowania metali nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź i stal nierdzewna, od ciężkich materiałów obojętnych, takich jak tworzywa sztuczne, guma i drewno. Dostępna jest również wersja o wysokiej wydajności do przetwarzania stali nierdzewnych i granulowanych metali nieżelaznych.

Dynamic Shake

Materiały pochodzące z bardzo drobnego mielenia młynów młotkowych z serii Flex Mega, Mobile i Stationery Refine, są obrabiane za pomocą przesiewaczy wibracyjnych. W szczególności separatory do metali z serii Dynamic Shake należą do instalacji przeznaczonych do separacji granulek metalowych od obojętnych proszków.

Doskonałą separację materiału niemagnetycznego od tego magnetycznego uzyskuje się dzięki połączonemu zastosowaniu specjalnej platformy schodkowej i przenośnikowi taśmowemu do separacji. Ten element, podobnie jak inne zintegrowane systemy firmy Panizzolo Recycling, został zaprojektowany w taki sposób, aby zmaksymalizować odzysk surowców wtórnych, zapewniając ograniczenie odpadów końcowych do minimum.

Zig Zag

Systemy do separacji densymetrycznej na powietrze Zig-Zag są przeznaczone do separacji ciężkich elementów metalowych od lekkich materiałów obojętnych, takich jak tkaniny i tworzywa sztuczne. Obróbka odbywa się za pomocą strumieni powietrza, które zapewniają doskonałe czyszczenie i przetwarzanie materiału na wyjściu. Asortyment separatorów densymetrycznych do metali typu Zig-Zag jest dostępny w różnych modelach, które można dobrać w zależności od przepływu obróbki, produktów wyjściowych instalacji do mielenia i jakości separacji, jaką zamierza się uzyskać.

Akcesoria do separacji

Eddy Current

ECP 800

Moc silnika: 15 kW
Waga: 3000 kg

ECP 1000

Moc silnika: 15 kW
Waga: 3300 kg

ECP 1500

Moc silnika: 15 kW
Waga: 5000 kg

Dynamic Shake

DS 600

Moc silnika: 15 kW
Waga: 3800 kg

DS 1250

Moc silnika: 15 kW
Waga: 4000 kg

Zig Zag

ZZ 5000

Moc silnika: 9 kW
Waga: 1460 kg

ZZ 7500

Moc silnika: 13 kW
Waga: 1660 kg

ZZ 10000

Moc silnika: 22 kW
Waga: 2610 kg

NASZA HISTORIA

Panizzolo Recycling jest uznaną włoską marką rozpoznawalną na całym świecie jako firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu recyklingu odpadów metalowych. Ta solidna rzeczywistość przemysłowa ma długą historię i rodzinną tradycję, która rozpoczęła się w latach powojennych.

dowiedz się więcej

FIRMOWA POLITYKA JAKOŚCI

Dzięki nieustannemu porównaniu z problemami branżowymi, potrzebami klientów i bezpośrednimi testami przeprowadzanymi na naszej wewnętrznej instalacji do recyklingu metali, zespół Panizzolo Recycling stale skupia się na badaniach i rozwoju nowych rozwiązań technicznych na rzecz klientów.

dowiedz się więcej

NASZE PATENTY

Podczas zabiegu materiał nie jest wyrzucany z powrotem do wejścia do hammermill. Struktura młyna młotkowego Panizzolo w połączeniu z logiką załadunku gwarantuje całkowite bezpieczeństwo.

dowiedz się więcej

Prośba o informacje