Nasze oprogramowaniedo zarządzania i kontroli

Badania i testy doprowadziły do ciągłego doskonalenia cyklu rafinacji odpadów metalowychw celu zapewnienia wydajności instalacji do recyklinguw perspektywie długoterminowej.

Technologie, które charakteryzują  maszyny do obróbki odpadów metalowych  firmy Panizzolo Recycling, umożliwiają optymalną efektywność energetyczną, zmniejszenie zużycia i wysoką rentowność produkcji godzinowej. W szczególności dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania i kontroli, poszczególne elementy maszyn do recyklingu metali współdziałają skutecznie i możliwe jest zdalne monitorowanie wszystkich etapów obróbki i konserwacji w sposób całkowicie niezależny i bezpieczny. Nasze oprogramowanie do kontroli jest dostosowane do prostego i skutecznego zarządzania instalacją do utylizacji odpadów metalowych. Intuicyjne interfejsy umożliwiają wyświetlanie układu pojedynczej maszyny lub całej instalacji do rafinacji i monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

Dzięki zdalnemu sterowaniu klient może bezpiecznie wykonywać domyślne czynności standardowe, a zespół Panizzolo Recycling może zapewnić pomoc w czasie rzeczywistym.

System firmy Panizzolo Recycling jest przystosowany do konfiguracji z perspektywy 4.0, łącząc się z wewnętrzną siecią firmy i współpracując z odpowiednimi systemami zarządzającymi.

Klienci, którzy posiadają nieaktualne rozwiązania, mogą zwrócić się o aktualizację oprogramowania i wymianę paneli sterowniczych na ostatnią wersję. Każde oprogramowanie jest dostosowane do ostatecznych potrzeb klienta i jest dostępne w 11 językach. Po zainstalowaniu instalacji, przewidziane jest szkolenie pracowników, aby umożliwić prawidłowe działanie systemów do recyklingu metali.